Партньори

Anfang > Партньори

Човекът е най-важния ресурс в здравната система и намирането на подходящ кандидат може да стане трудна задача за Вас.Позволете на нашите консултанти да разберат Вашите нужди, така че да функционираме като допълнение към Вашия отдел по човешки ресурси.
Екипът на „ S7 Recruitment” е завършил с успех проекти за международен подбор, така че ще се възползвате от натрупания опит и специфичните знания за пазарите на подбор, в които работим. Важен аспект в процеса на подбор е признаването на професионалните квалификации на кандидатите, без които не могат да започнат работа.

Ще се възползвате от нашите услуги по няколко начина:

                                                                 Подходящи кандидати

Разполагаме с база данни с над 2 000 CV-та.
Кандидатите говорят следните чужди езици: английски, немски, френски, испански, италиански,.
Сътрудничим с езикови школи и предлагаме програми за подобряване на общите чуждоезиковите познания и езикови познания в областта на медицината.


Бързо време на изпълнение

Благодарение на ефикасния процес на селекция, може да предоставим подходящи решения на време.
Провеждаме интервюта с кандидатите за анализиране както на професионалната компетентност, така и на тяхната личност и Ви предлагаме само тези кандидати, които отговарят на Вашите критерии.
Организираме необходимите стъпки за провеждане на онлайн интервю или във Вашия офис.
Заемаме се с оформянето на формалностите за признаване на професионалната квалификация.


                                                                 Напреднало Консултиране

Нашите Консултанти имат познания по международни езици (Немски, Английски, Френски) за улесняване на комуникацията
Многобройния номер на кандидатури за предлаганите позиции ни позволява да Ви предложим най-добрите кандидати за свободните работни места.

                                                              Таксуване

Заедно с Вас ще определим услугите, от които имате нужда и ще предложим персонализирана оферта, в зависимост от избрания пакет услуги.
Етапи на процеса на селекция:
Определяме точния профил на търсения кандидат на професионалните умения и личност, които трябва да отговарят на профила на средата и работното място, в който ще бъде нает на работа.
Изготвяме описание на работното място заедно с Вас, което представяме на бъдещите кандидати.